Truca'ns ! 93 691 97 52 / 93 691 29 01 (E.S.O)

Projecte Pedagògic


Projecte Lingüístic


La llengua catalana és la llengua d’ús i aprenentatge de l’escola. S’imparteix llengua anglesa a partir de P-3 i s’introdueix la llengua castellana a partir de 1r curs d’educació primària. D’aquesta manera, es pretén aconseguir en finalitzar l’ensenyament obligatori, un coneixement rigorós i un ús adequat de les tres llengües. L’objectiu, pel que fa al català i al castellà, és que l’alumnat comprengui i s’expressi tant oralment com per escrit amb correcció, fluïdesa i coherència. En relació a l’anglès, pretenem un coneixement teòric de la llengua i un ús bàsic que els permeti desenvolupar-se oralment i per escrit en aquesta llengua estrangera. A partir d’ESO, poden optar a una segona llengua estrangera que, en el nostre cas, actualment és el francès.

Aspectes Transversals


Tenim molt d’interès a educar els nostres alumnes en tots aquells aspectes que contribueixin al màxim a la formació global de la persona. És per això que desenvolupem programes d’educació viària, educació per a la salut, educació per a la protecció i cura del medi ambient, educació per a un consum raonable, etc. Realitzem molts d’aquests programes en col·laboració amb organismes i institucions públiques: Ajuntament, Generalitat, etc.