Truca'ns ! 93 691 97 52 / 93 691 29 01 (E.S.O)

Família-Escola


Atenció psicopedagògica


L’escola disposa d’assessorament psicopedagògic per fer el seguiment dels alumnes que tinguin dificultats durant la seva escolaritat. La seva funció consisteix a guiar o a assessorar el professorat, així com a intervenir, en moments puntuals, com a punt d’enllaç amb els serveis externs del centre per derivar els casos que ho requereixin. Les famílies, sempre a través del tutor/a, poden fer la petició de la col·laboració d’aquest especialista.

Reunió abans de l’inici de curs


Abans de l’inici de curs, hi ha la possibilitat que tots els alumnes d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària nous, puguin visitar el centre acompanyats d’algun familiar. D’aquesta manera, poden conèixer el funcionament del centre i les qüestions a tenir en compte els primers dies, etc.

Adaptació dels més petits


L’escola no imposa cap període fix d’adaptació per tal que cada família se’l pugui adequar a la realitat del seu fill i a les seves necessitats. És per això que durant el mes de setembre són flexibles els horaris i l’assistència a tota la jornada lectiva.

Reunió de nivell


Durant el primer trimestre es realitzen les reunions de cada curs per tal d’explicar a les famílies el programa i la manera de treballar-lo.

Entrevistes amb les famílies


A llarg del curs es mantindrà una entrevista com a mínim amb cada família per tal de donar a conèixer i compartir el seguiment del curs del seu fill o filla. Així mateix, sempre que hi hagi la necessitat, per iniciativa del tutor/a o de la família, es poden sol·licitar les que calguin.

Informes i notes


  • Educació infantil: es lliura un informe de seguiment dels coneixements i els hàbits i les actituds a final del primer trimestre (Nadal) i en acabar el curs (juny).
  • Educació primària: les notes són trimestrals (Nadal, Setmana Santa i final de curs).
  • Educació secundària: Avaluació intermèdia (meitat de cada trimestre) i notes trimestrals.

AMPA


Al col·legi hi ha una Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) que gestiona algunes activitats extraescolars (esports…) Alhora, col·labora i dóna suport a altres activitats escolars. Hi poden participar tots els pares i mares que ho desitgin. Per ser soci de l’Associació s’abona una quota anual que serveix per finançar les activitats i que gestiona els mateixos pares i mares.

http://ampacolmontserratcerdanyola.blogspot.com.es/