Truca'ns ! 93 691 97 52 / 93 691 29 01 (E.S.O)


Llengua Anglesa. Continguts setembre i deures d’estiuLlengua Anglesa. Continguts setembre i deures d’estiu

Recordeu que és obligatori realitzar els deures d’estiu per recuperar l’assignatura. Els haureu d’entregar fets el dia de la recuperació de la matèria (dimarts 4 de setembre de 2018). La realització d’aquestes activitats obligatòries suposarà el 50% de la nota de recuperació. Continguts de recuperació tot el curs Deures estiu. Ll.Anglesa 3r ESO setembre

Ciències Socials. Continguts setembre i deures d’estiuCiències Socials. Continguts setembre i deures d’estiu

Recordeu que és obligatori realitzar els deures d’estiu per recuperar l’assignatura. Els haureu d’entregar fets el dia de la recuperació de la matèria (dimecres 5 de setembre de 2018). La realització d’aquestes activitats obligatòries suposarà el 50% de la nota de recuperació. Continguts recuperació tot el curs Deures estiu. CCSS 3r ESO setembre