Truca'ns ! 93 691 97 52 / 93 691 29 01 (E.S.O)


CONTINGUTS RECUPERACIÓ LENGUA CASTELLANA 1° ESO 3º TRIMESTRECONTINGUTS RECUPERACIÓ LENGUA CASTELLANA 1° ESO  3º TRIMESTRE

  CONTINGUTS RECUPERACIÓ LENGUA CASTELLANA 1° ESO 3º TRIMESTRE BLOQUE 6 El sintagma verbal: EL predicado nominal BLOQUE 7 Los complementos del verbo La literatura del siglo de Oro: el Barroco. La lírica barroca: (Quevedo y Góngora) BLOQUE 8 El teatro barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca.

Física i química 3r trimestreFísica i química 3r trimestre

Tercer trimestre: 3r-deures-3rtrim Segon trimestre: 3r-2ntrim  Primer trimestre: Dels temes: Dissolucions aquoses                      Els àtoms Feu un mapa conceptual amb (com a mínim) un exercici resolt de cada apartat. Prova: La prova consistirà en un conjunt de preguntes i problemes